Flammehemmende arbeidstøy

Flammehemmende arbeidstøy bør brukes av arbeidstakere som kan være utsatt for tilfeldig og utilsiktet kontakt med varme eller åpen flamme. Det er også påkrevd i områder med eksplosjonsfare. Flammehemmende arbeidstøy av denne typen er behandlet slik at flammene ikke skal spre seg eller volde ytterlige skade ved en ulykke. Det skal gi brukeren tilstrekkelig tid til å komme seg i sikkerhet. Typiske bruksområder er;
- Offshore
- Mekaniske virksomheter (sliping, sveising etc.)
- Smelteverksindustrien
- Olje- og gassanlegg