Flammehemmende

Flammehemmende arbeidstøy bør brukes av arbeidstakere som kan være utsatt for tilfeldig og utilsiktet kontakt med varme eller åpen flamme. Det er også påkrevd i områder med eksplosjonsfare. Flammehemmende arbeidstøy av denne typen er ikke "brannmannstøy"! Stoffet i plagget er behandlet slik at flammene ikke skal spre seg eller volde ytterlige skade ved en ulykke. Det skal gi brukeren tilstrekkelig tid til å komme seg i sikkerhet. Typiske bruksområder er;
- Offshore
- Mekaniske virksomheter (sliping, sveising etc.)
- Smelteverksindustrien
- Oljeraffineri