Bulldog Workwear er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Vi jobber for handel som
fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.